logo

Kancelaria

Adwokat Rafał Omasta jest absolwentem Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Ukończył kurs z zakresu rachunkowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oddział Kraków oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami firmy.
Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i uzyskał wpis na listę adwokatów.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Rafała Omasta świadczy pomoc prawną adresowaną do przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, osób fizycznych, stowarzyszeń oraz fundacji.
Kancelaria oferuje Państwu kompleksową pomoc świadczoną poprzez ocenę prawną podejmowanych działań, udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych, umów oraz reprezentacje w każdym stadium postępowania przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
Oferujemy Państwu również profesjonalne wsparcie podczas negocjacji celem osiągania poza-procesowych celów biznesowych, ugodowego rozwiązywania sporów, jak również stałą obsługę prawną przedsiębiorców poprzez między innymi przygotowanie wezwań przed sądowych, pism procesowych, pism w postępowaniu egzekucyjnym, reprezentację w czynnościach notarialnych oraz przygotowanie projektów aktów notarialnych.

Copyright © 2018
Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafal Omasta